Liesje Vanmuysen

Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen, Lid Afdelingsbestuur

    Ik leg me graag toe op woonbeleid: toegankelijkheid, betaalbaarheid, nieuwe woonvormen, aangename buurten creëren, Het is ook nodig om minderheidsgroepen een stem te geven.