Huguette Cuyvers

Lid dagelijks bestuur, Bestuurslid

    Voorzitter van de ouderenadviesraad en vrijwilligster bij ‘Martha’s koffie’.
    Mijn prioriteit is ouderen uit hun eenzaamheid halen.