Vlaams Minister van Werk en Economie Hilde Crevits wil lokale besturen helpen om hun handelskern te versterken: “De coronacrisis heeft gezorgd voor een hogere leegstand van handelspanden. We hebben een rist aan maatregelen om bedrijven te ondersteunen in deze crisis, maar moeten ook lokale besturen bijstaan in hun handelskernversterking. We doen dat met een profploeg die de gemeenten intensief kan begeleiden en met een investeringsfonds om innovatieve winkelconcepten te testen. Zo stimuleren we de creativiteit van ondernemers in de handelskern van onze gemeenten”. 

Begeleiding alleen volstaat echter niet. Er is ook nood aan directe steun. Met een ‘Investeringsfonds Handelskernversterking’ wil minister Crevits lokale besturen financieel ondersteunen. Niet om meer handelspanden te creëren, maar om leegstaande panden nieuw leven in te blazen, wordt 10 miljoen euro voorzien. Het stelt gemeenten en steden in staat panden aan te kopen en te moderniseren (bv. tot een moderne werkplek), al dan niet op advies van de profploeg. De verworven panden kunnen daarna ingezet worden om bv. winkelconcepten uit te testen, om starters een kans te geven aan lagere huurtarieven een winkel te beginnen of om tijdelijke ruimtes aan te bieden als opslagplaats of afhaalpunt. 

Stad Mortsel heeft,  via de handelskernmanager, ingetekend op dit project. Voor CD&V Mortsel is een sterke handelskern met bloeiende winkels en zo weinig mogelijk leegstand een topprioriteit. We zullen regelmatig vragen stellen over de voortgang van dit project in Mortsel.