Een vreemde en onbegrijpelijke beslissing van het Stadsbestuur Mortsel: maar liefst drie belangrijke hulporganisaties worden uit de vernieuwde hangar in Fort4 gezet. Zij moeten op zoek naar een nieuwe plek. De Voedselbank in Mortsel kijkt hiervoor naar een locatie in de Antwerpse stadsrand. Een samenwerking met Stad Antwerpen lijkt namelijk de meest logische keuze. Voor de Voedselbank in Mortsel is dit een harde klap, maar ook voor de vrijwilligers en voor wie beroep doet op de Voedselbank is dit bijzonder slecht nieuws. De Voedselbank wil nu samen met Stad Antwerpen een nieuwe locatie zoeken in de Antwerpse stadsrand.

De Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout heeft in Mortsel twee locaties: één in het Fort en één in de IJzerweglei. Vandaar worden 55 verdeelpunten verspreid over de hele provincie bevoorraad. Het gaat dus om een erg belangrijke locatie. De uitzetting uit Fort4 zorgt zo voor heel wat onzekerheid en extra hinder.

Voor Mortsel is er het verdeelpunt ‘In de buurt vzw’. Zij zijn één van die 55 verdeelpunten die zich bevoorraden bij de Voedselbank en verdelen van uit ‘De Meerminne’ de voeding. Ze maken pakketten die of afgehaald worden of door vrijwilligers thuis bezorgd worden. Door corona was het niet meer mogelijk om de goederen uit de Geefwinkel ( kleding en kleine apparaten, speelgoed en schoolgrief) te verdelen in de meerminnen wegens de te kleine ruimte. Vandaar zijn ze verhuisd naar de loods op het Fort 4. Zo moet niet alleen de Voedselbank, de vzw ‘In de buurt’, maar ook de Geefwinkel een nieuw onderkomen vinden. Bovendien wordt ook het Rode Kruis verplicht om te verhuizen.

CD&V Mortsel vindt deze gedwongen uitzetting uiterst jammer. Indien deze beslissing voor minder verkeershinder of voor extra groene ruimte in Fort4 zou zorgen, had CD&V Mortsel hiervoor zeker begrip opgebracht. Nu komt er een commerciële invulling, een vage benaming die niet duidelijk maakt welke activiteiten er precies mogen komen en hoe de Stad Mortsel kan garanderen dat die nieuwe invulling niet voor extra milieu- of geluidshinder en voor extra verkeersdrukte zorgt. De manier waarop de Stad Mortsel de hulporganisaties de deur wijst, zonder enig overleg, is een extra pijnpunt. De hulporganisaties werden niet correct en duidelijk verwittigd. Voor de Voedselbank is het een harde klap. Wettelijk kan de uitzetting, maar menselijk is anders.

  • Armoede