Er is al enige tijd sprake van dat tram 7 zou afgeschaft worden. Dit omdat De Lijn de verbindingen beter op elkaar wil afstemmen. Dit kunnen we als argument nog enigszins volgen. Maar wie vlakbij deze lijn woont, of de tram vaak ziet langsrijden, kan enkel maar vaststellen dat deze verbinding vandaag druk gebruikt wordt. Het opofferen van deze lijn lijkt dan ook meer op een misplaatste koehandel tussen verschillende inwoners en gebruikers.  

Er is gelukkig ook, zelfs gesteund door diverse bekende Vlamingen, formeel protest tegen deze plannen. Dit protest is reeds tot minister Lydia Peeters geraakt, zij houdt haar standpunt voorlopig in beraad.  

Vanuit CD&V Mortsel gaan we ervan uit dat het opdoeken van deze lijn zeer moeilijk door een alternatief van routes en/of aansluitingen kan vervangen worden. We hopen dan ook dat het gezond verstand mag zegevieren en dat Tram 7 nog een lang leven beschoren is.