Vanuit CD&V Mortsel willen we zeker en vast geen “negatieve” partij zijn. Integendeel, voor ons moeten oplossingen centraal staan. Wel stellen we vast dat het bestuur van de stad Mortsel vaak lang in de planningsfase blijft zitten.

Enkele voorbeelden: 

·De nieuwe locatie voor de werkplaatsen (gemeentewerf Heirbaan):  jaren geleden werden de  gronden aangekocht en de bestaande magazijnen afgebroken. Sinds ruim 5 jaar liggen deze er braakliggend bij.

·Stadhuis: meer dan 5 jaar geleden werd dit “ontruimd”. De werken zijn 2 jaar geleden gestart. Nu is er al meer dan een jaar vertraging en lopen de meerkosten hoog op.

·Fort4: na een stilstand van meer dan 5 jaar werden de restauratiewerken aan het reduit gestart. Maar intussen zijn ze terug stilgelegd. Ondertussen blijft de afgevoerde grond, die boven op het reduit lag, liggen aan het Fort4. Het college gaf zichzelf hiervoor wel, in alle stilte, een tijdelijke omgevingsvergunning van 5 jaar.

·Heel wat initiatieven voor sociale woningen ondervinden moeilijkheden om een vergunning te bekomen.  

Kortom, vele plannen worden gemaakt en werken aangevat. Maar een goede huisvader zou deze projecten wel veel beter opvolgen dan dat de stad het momenteel doet.  Vind jij dat Stad Mortsel dit beter moet aanpakken? Laat het ons zeker weten.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties