(speech Patrick Hapers)

Beste vrienden,
Allereerst wens ik u een gelukkig en gezond 2012 toe.
2012 wordt een jaar van veranderingen: het begint al met de locatie van onze nieuwjaarsreceptie, die uitzonderlijk niet kon doorgaan in kasteel Cantecroy. We zijn dus in extremis uitgeweken naar het Fort 4.

Onze politieke vrienden en tegenstanders zullen hieruit misschien afleiden dat we in de aanloop naar de verkiezingen uit onze toren komen afgedaald en ons terugtrekken in een bunker... Het tegendeel is waar: we trekken onafhankelijk en met open vizier naar de kiezer en we gaan uit van onze eigen kracht.
Die kracht ligt bij onze leden, en ik ben blij dat ik als voorzitter kan rekenen op een sterke ploeg en een zeer goede partijwerking.

Mike Lahousse heeft de actieve senioren regelmatig op sleeptouw genomen. Vrouw & Maatschappij weten hun mannetje te staan en haalden met Marleen Aertssen onlangs nog de pers met de witte lintjes-actie. Het jonge geweld van onze afdeling staat dan weer onder leiding van Jasper Hubeau.
Mijn dank gaat ook uit naar het werk van onze twee gemeenteraadsleden Davina De Herdt en Jos Fierens. Jos heeft het fractieleiderschap overgedragen aan Davina en ik zou aan Jos graag een geschenk overhandigen voor zijn verdienste als fractieleider.

CD&V bouwt letterlijk en figuurlijk aan de toekomst in Mortsel, dat zal niemand ontgaan zijn. Zo zet onze OCMW-voorzitter Jan Keirsebelik het nieuwe woon- en zorgcentrum in de steigers en hij wordt daarbij gesteund door OCMW-raadslid Huguette Cuyvers.
Dan is er nog onze rots in de branding, schepen Fons Jespers, die al een indrukwekkende 40 jaar in de gemeenteraad zetelt.

Tot slot gaat onze aandacht naar eerste schepen Chris De Ridder. Wij hebben er het volste vertrouwenin dat zij onze partij naar de overwinning kan leiden op 14 oktober. Daarom geef ik graag het woord aan onze kandidaat-burgemeester en lijsttrekker: Chris De Ridder.
Ik dank u

(speech Chris De Ridder)

Beste vrienden en vriendinnen,

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie,

2012 wordt een bijzonder jaar. Op Europees en landelijk vlak hopen we dat de politici een crisis kunnen afwenden die onze welvaart en ons welzijn bedreigt. Op lokaal vlak zullen we op 14 oktober naar de stembus trekken om een nieuw stadsbestuur te kiezen.

Ik dank het partijbestuur voor het vertrouwen om mij eensgezind aan te duiden als lijsttrekker van de CD&V-kandidaten. Ik beschouw het als een eer maar ook als een zeer grote verantwoordelijkheid. Gelukkig sta ik er niet alleen voor. Vanuit de partij maar ook uit andere kringen kreeg ik heel wat positieve reacties. Velen willen ons helpen omdat ze vertrouwen hebben in de verantwoordelijke manier waarop wij aan politiek doen ten bate van alle mensen in onze stad.

In 2006 zijn we in kartel met N-VA naar de Mortselaar getrokken. Samen hebben we mooie dingen kunnen opstarten en hebben we talrijke dossiers tot een goed einde gebracht. De verwijdering tussen onze partijen is zeker niet te wijten aan de toestand op lokaal vlak maar aan beslissingen en stembusuitslagen op federaal niveau. In Mortsel zijn we van een verstandshuwelijk met N-VA geëvolueerd naar een lat-relatie. Specialisten in dit soort relaties zeggen me dat deze heel geslaagd kunnen zijn en vol boeiende mogelijkheden zitten, op voorwaarde dat ze niet uitmonden in scheldpartijen of publieke afrekeningen. Wij, CD&V, zijn alleszins niet van plan ons hieraan te bezondigen.

Maar dat zal ons echter niet beletten volop onze eigen kracht uit te spelen en de thema’s die ons dierbaar zijn sterk op de voorgrond te plaatsen. We zijn bezig voor Mortsel een haalbaar en toekomstgericht project uit te werken dat we ten gepaste tijde zullen bekend maken. Het moet in Mortsel de broodnodige rust brengen na tien jaar niet altijd even succesvol gesleutel op onze hoofdas.
Men kan een stad geen generatie lang tot bouwwerf omvormen. Het wordt tijd dat onze burgers eindelijk rustig kunnen genieten van de vele infrastructuurwerken en dat de winkelstad, die Mortsel altijd geweest is, opnieuw kan wedijveren met de shoppingcentra in de buurt en in Antwerpen. Het enorme potentieel van onze stad moet opnieuw de kans krijgen om te ontluiken.

Ons verkiezingsprogramma zal zich inspireren aan de vijf V’s van onze christendemocratische partij: Vlaams, Verbindend, Vooruitziend, Verzorgend, en Versterkend. Ik verklaar me nader:
Vlaams: als een vanzelfsprekendheid, overtuigd en zonder complexen, niet om zich vijandig af te zetten tegen anderen, of het nu Walen of allochtonen zijn.
Verbindend: Niemand leeft voor zichzelf alleen, zei wijlen Phil Bosmans. Mensen met mekaar verbinden is de eerste opdracht van de toegepaste christendemocratie.
Vooruitziend: dit houdt in dat we ons bij elke beslissing afvragen of ze de toekomstige generatie, de jongeren van vandaag, niet belast.
Verzorgend: samen zorg dragen betekent niemand achterlaten of hij nu ziek, zwak, werkloos, gehandicapt, oud, hulpbehoevend of dement is.
Tenslotte Versterkend: We moeten niet alleen kansen geven aan wie niet meekan, maar ook stimuleren wie vooruit wil, het ondernemingsklimaat versterken zodat de welvaart verder kan worden uitgebouwd.

Beste vrienden,
Dit alles zal in de komende weken concreet worden uitgewerkt. Maar graag wilde ik nog iets kwijt aan de vooravond van een algemene staking. Brengen de discussies van de jongste dagen ons niet in een neergaande spiraal? Peter Adriaenssens, een bekende Mortselaar, stelde het zeer scherp. Als politici en media blijven herhalen: het land heeft geen toekomst meer, is het logisch dat jongeren dit gaan interpreteren als ‘er is voor ons geen toekomst meer’. Welnu, we zouden precies in deze crisistijd de jongeren moeten motiveren om het heft in eigen handen te nemen. Met CD&V blijven we geloven in de kracht van mensen.
2012 wordt dus op vele vlakken een scharnierjaar. CD&V is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Met een eigen lijst gaan we met open vizier de kiezer tegemoet. We weten het: wie vooraan rijdt vangt de meeste wind! Daar kan onze voorzitter letterlijk en figuurlijk over meepraten.

Ik zal ook mijn deel wel krijgen nu men mij gevraagd heeft de lijst te trekken. Als partij wensen we dat Davina, Fons, Jan en Huguette intussen hun werk verderzetten ten bate van Mortsel. En hoewel we nog elf maanden met dezelfde inzet willen verder besturen, wil ik vandaag ook een speciaal dankwoord richten tot Jos, die voor zichzelf beslist heeft zich niet meer kandidaat te stellen.Jos, dankjewel voor die twaalf jaar waarin we in prima verstandhouding hebben samengewerkt, waarvan 5 jaar als fractieleider. Je hebt de stad Mortsel in tal van intercommunales waardig en efficiënt vertegenwoordigd.

Tenslotte wens ik alle aanwezigen hier van harte een gelukkig en gezond jaar 2012. Welkom aan het “ nieuwe jaar “ . Welkom nieuwe toekomst. Een toekomst waarin CdenV blijft verbinden, verzorgen, versterken en vooruitzien voor de generaties van vandaag en morgen. Daar gaan we voor.


De foto's van de receptie kan je hier bekijken.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.