CD&V Mortsel heeft op de gemeenteraad van 26 februari tegen de invoering van een meerwaardebelasting op gronden als gevolg van een bestemmingswijziging gestemd.

Over de meerwaardebelasting zegt het bestuursakkoord letterlijk: “We investeren een substantieel opbrengstgedeelte daarvan in buurtgroen doorheen de stad.” De schepen van Financiën Koen Dehaen (N-VA) heeft echter in de raadscommissie verklaard dat de opbrengst naar de algemene middelen zal vloeien.

Het bestuursakkoord is nog niet koud of het wordt dus al genegeerd. Er wordt zonder enige visie een nieuwe belasting ingevoerd. Het geld gaat niet naar klimaatmaatregelen of naar een investeringsfonds, maar het wordt gewoon gebruikt om financiële putten te vullen. CD&V vraagt zich af hoe Open VLD, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, deze nieuwe belasting aan haar kiezers kan uitleggen.

Het college verwacht een opbrengst tot 1,5 miljoen euro. De stad kan echter niet vermijden dat de eigenaars van de gronden dit doorrekenen aan de eigenaars van de woningen die er zullen gebouwd worden. Als we dit toepassen op het RUP Venneborg, waar 144 appartementen, 36 woningen en 20 sociale woningen voorzien worden, is dit gemiddeld 7500 euro per woning extra. Hoe past dit in de ambitie van het stadsbestuur om wonen betaalbaar te houden?

Daarnaast wil men de belasting al heffen op het moment dat de bestemmingswijziging wordt goedgekeurd en niet op het moment van de realisatie. Dit is vragen om problemen en dit kan sommige grondeigenaars in financiële moeilijkheden brengen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat betwistingen over de schattingen van de waarde van de grond zullen leiden tot rechtszaken.

Kortom, dit dossier getuigt van ondoordacht haastwerk en heeft daarom niet de steun van CD&V.