De verkeersdrukte en de gevaarlijke verkeerssituaties in de Kerkstraat zijn al enkele jaren problematisch.  Via Telraam.net konden de bewoners officieel registreren hoe zwaar de verkeersdruk effectief is.  Het gaat om maar liefst 130.000 à 140.000 wagens en daarbovenop ongeveer 20.000 vrachtwagens per maand.  CD&V Mortsel vraagt de stad daarom om dringend concrete actie te ondernemen. 

Patrick Hapers, gemeenteraadslid van CD&V Mortsel, schetst het probleem: "Voor de heraanleg van het Stadsplein was dit een rustige woonstraat. Met enkele duizenden wagens per dag is de drukte al sinds enkele jaren enorm gestegen.  De snelheid waarmee de wagens rijden, is een tweede groot pijnpunt in de Kerkstraat. Bijna niemand houdt zich aan de 30km/u snelheidslimiet, velen overschrijden duidelijk de 50km/u. Dat is extra storend voor de bewoners en bovendien nefast voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd." 

De belangrijkste verkeerspiek ligt tussen 7u30 en 9u00, het ogenblik dat kinderen naar school fietsen of stappen. De Kerkstraat is een belangrijke toegangsweg voor fietsende schoolgaande kinderen in Mortsel: De Tandem 1 en De Tandem 2 liggen vlakbij.

CD&V Mortsel benadrukt dat de bewoners al enkele jaren geduldig om oplossingen vragen. Tot op vandaag is daar in de praktijk niets van te merken.  Volgens Patrick Hapers mag er niet langer getalmd worden: "Daarom vraagt CD&V Mortsel vandaag op de gemeenteraad dat de politie ontradend optreedt tegen de snelheidsovertreders én dat het stadsbestuur een degelijk verkeerscirculatieplan opstelt zodat de leefbaarheid voor de bewoners verbetert."   

CD&V vraagt om dringend concrete maatregelen te nemen en daarbij rekening te houden met kwetsbare groepen zoals mensen die minder mobiel zijn én met de schoolgaande jeugd. 

Meer informatie:

Patrick Hapers, gemeenteraadslid patrick@hermesrijwielen.be

verkeersoverlast Kerkstraat Mortsel verkeersoverlast Kerkstraat Mortsel spitsuur
Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties