De gemeenteraad van de stad Mortsel heeft op 15/02/22 eenparig een resolutie goedgekeurd over het herwerkte voorstel van het Voervoersplan van De Lijn. De gemeenteraad stelt vast dit herwerkte voorstel van het Vervoerplan de zeer veel gebruikte, succesvolle lijnen 7 en 15 opoffert.  Ondanks het herbenoemen van tram 15 en 7 naar tram M7 met aangepaste capaciteit en traject, zorgt dit ervoor dat de tramgebruikers uit Mortsel en de Zuidrand van Antwerpen erop achteruit gaan. Hierdoor gaat de inspanning die de stad Mortsel in het verleden heeft geleverd verloren.
Meer info:  www.mortsel.be/schrappentram15