Op 18 december ging de laatste Mortselse gemeenteraad van deze legislatuur door. Voor velen was dit een speciaal moment, maar in het bijzonder voor de CD&V-fractie. Na 18 jaar als schepen heeft Chris De Ridder namelijk besloten om vanaf 2019 geen mandaat meer op te nemen.

De realisaties van Chris zijn indrukwekkend: de opstart van de buitenschoolse kinderopvang Kubus en Billie, de realisatie van het Meerminnehof, het buurtrestaurant De Plataan en het inhuizen van het consultatiebureau Kind en Gezin, het Waske, het CAW en de opvoedingswinkel en Mobilant vzw op de site Meerminne. Er werd een seniorenbehoeftenonderzoek uitgevoerd bij meer dan 600 Mortselse senioren en in de pastorie St. Lode werden twee onthaalmoeders ondergebracht. De lokale werkwinkel werd opgestart en ook het dienstenchequebedrijf werd binnen het PWA Mortsel - Borsbeek opgezet met 60 personeelsleden en meer dan 300 gebruikers. De bewoners van het Katrinahome werden tijdelijk gehuisvest tijdens de verbouwingen aan hun woonplek. Tenslotte denken we aan de succesvolle uitvoering van de verplichte fusie tussen het OCMW en de stadsdiensten tot één lokaal bestuur, die als voorbeeld geldt in Vlaanderen.

Het partijbestuur van CD&V Mortsel is Chris De Ridder erg dankbaar voor haar toewijding, haar tomeloze inzet en haar stuurmanskunst, waar de inwoners van Mortsel nog lang de vruchten van zullen kunnen plukken.

In de nieuwe coalitie is er geen plaats meer voor CD&V. Zoals Davina De Herdt in haar laatste tussenkomst in de gemeenteraad stelde, wensen we de partijen in het volgende college dezelfde loyauteit toe zoals CD&V die steeds heeft getoond. CD&V zal haar nieuwe oppositierol ernstig nemen en wacht op de tekst van het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en OpenVLD. De plaats van Chris in de gemeenteraad zal op 8 januari worden ingenomen door eerste opvolger Patrick Hapers.