Op 22 november 2019 organiseert UNIZO de Dag van de Ondernemer. Naar aanleiding van de 'Global Entrepreneurship Week', een wereldwijde campagne om ondernemerschap te promoten, zet UNIZO ondernemers in de kijker. CD&V feliciteert ondernemers en beklemtoont hun belang voor onze samenleving en onze welvaart. Daarom zorgen we voor een beleid dat onze ondernemers steunt.

Nathalie Muylle versoepelt gelegenheidswerk en blijft eerste aanwervingen stimuleren

Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle gaat in op de vraag van UNIZO om het statuut van occasioneel helper bij kleine zelfstandigen te verduidelijken en te verbeteren. Daarnaast wil Minister Muylle het systeem van vrijstelling RSZ werkgeversbijdragen voor eerste aanwerving behouden. Zo wil ze nieuwe werkgevers een duw in de rug geven om een eerste werknemer aan te nemen. Dat zegt minister Muylle naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer. 
>> Met deze initiatieven steunt Nathalie ondernemers

Hilde Crevits geeft ondernemerschap bij jongeren een stevige duw

De Vlaamse Regering heeft vandaag op de Dag van de Ondernemer op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist om 1.350.000 euro toe te kennen aan de Vlaamse Jonge Ondernemingen en 120.000 euro aan de MyMachine waarbij jongeren hun droommachine kunnen ontwerpen.
>> Zo stimuleert Hilde ondernemerschap bij jongeren
 

  • Economie