Veel volk op nieuwjaarsreceptie met Wouter Beke


dinsdag, 7 februari, 2017
Veel volk op nieuwjaarsreceptie met Wouter Beke

Een honderdtal leden en sympathisanten verzamelden zich op 29 januari voor de nieuwjaarsreceptie in Hoeve Dieseghem. Afdelingsvoorzitter Fons Jespers deed in zijn toespraak een oproep om gepaste antwoorden te zoeken op het ongenoegen dat bij de kiezer leeft. Vanuit een positieve ingesteldheid en met concrete acties moeten we het populisme de wind uit de zeilen nemen. OCMW-voorzitter Chris De Ridder gaf een overzicht van de vele sociale projecten die op stapel staan en blikte vooruit naar de overdracht van de OCMW-taken aan het stadsbestuur vanaf de volgende legislatuur.  

Tot slot sprak nationaal voorzitter Wouter Beke zich uit over de zekerheden die tegenwoordig in vraag worden gesteld en de gevolgen ervan op politiek gebied, zoals de verkiezing van president Trump en de Brexit.

Beke stelde dat een slogan als “Make America great again” op zich geen slechte boodschap is, maar de wijze waarop die wordt ingevuld, maakt een wereld van verschil.

De overheid moet mensen beschermen zonder zich af te schermen. De welvaart die Vlaanderen vandaag kent, is er dankzij de openheid van onze economie naar de rest van de wereld. Zich afkeren van de rest van de wereld heeft nefaste gevolgen.

CD&V staat voor een evenwichtige economie, een solide samenleving en een sterke staat.

-     De inspanningen van de federale regering en sociale partners op het vlak van loonmatiging hebben 55.000 jobs opgeleverd en voor de komende twee jaar voorspelt men 100.000 extra jobs.

 -    De Vlaamse regering trekt 450 miljoen euro extra uit voor gehandicaptenzorg en de hervorming van de kinderbijslag draagt bij tot het terugdringen van kinderarmoede.

 -    Met de hervormingen die bij Justitie aan sneltreinvaart worden doorgevoerd, zit België in het koppeloton van Europa als het gaat om terrorismebestrijding.  

 

Wouter Beke eindigde met een oproep om zich lokaal te engageren: het identiteitsgevoel van mensen wordt in de eerste plaats lokaal gevormd en iedereen die bijdraagt aan de samenleving - of ze er nu geboren zijn of niet - kan er deel van uitmaken. 

Een aantal sfeerfoto's vindt u hier.