Nieuwjaarsreceptie CD&V Mortsel 2016


zondag, 24 januari, 2016
Nieuwjaarsreceptie CD&V Mortsel 2016

Kasteel Cantecroy vormde ook dit jaar het mooie decor van de nieuwjaarsreceptie van CD&V Mortsel. Een 100-tal leden en sympathisanten kwamen op zondag 24 januari samen om het nieuwe jaar in te zetten bij een drankje en een hapje. Gastspreker dit jaar was Marianne Thyssen, Lid van de Europese Commissie en Commissaris werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

In een beklijvende speech gaf ze de rol van Europa weer op ons dagelijks leven en dan vooral wat betreft arbeidsmarktbeleid en sociale zaken. Zo sprak ze over het belang van vrij verkeer van diensten en goederen voor een gezonde economie en waarin elke Europeaan het recht heeft om in een ander EU-land te gaan werken. Uiteraard dient Europa attent te zijn op mogelijke misbruiken die hiermee gepaard kunnen gaan. Willen we de verworven vrijheden en voordelen van Europa blijven behouden, mogen we niet bang zijn van aanpassingen juist om het systeem in stand te kunnen houden.

Naast de speech van Marianne Thyssen was er ook het verwelkomingswoord van lokaal voorzitter Fons Jespers. OCMW-voorzitter en Schepen voor ouderenbeleid, Chris De Ridder, gaf in haar toespraak een overzicht van de realisaties van het Mortselse bestuur in het afgelopen jaar.

Tenslotte nam Marleen Aertssen het woord als voorzitster van Vrouw & Maatschappij om een bijzondere dame in de bloemetjes te zetten. Met de Gerberaprijs wordt een vrouwin de kijker gezet die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de medemens en de maatschappij in het algemeen en die initiatieven promoot om de samenleving net dat ietsje mooier te maken. Met veel trots ging de prijs naar Hilde Vervliet, die oude kinderwagens verzamelt met passie.

 

Het nieuwe jaar is dus ingezet voor CD&V Mortsel. Een jaar waarin het lokale bestuur zich expliciet wenst in te zetten tegen armoede in de stad. Hiervoor zal ze nauw samenwerken met project “In de Buurt”. Om het nieuwe jaar goed in te zetten, werd er alvast op de receptie zelf “met de pet” rondgegaan om maaltijden te verkopen. Voor €2, €3 of €5 zal de partij een ontbijt, lunch of diner aankopen en schenken aan het project “In de buurt”.

Foto's van de receptie vindt u hier.